Christelijke geboortegedichtjes en teksten

Christelijke geboortegedichtjes en teksten.Christelijke geboortegedichtjes en religieuze teksten die het geboortekaartje van jullie kindje helemaal compleet maken.

In de categorie 'christelijke geboortegedichtjes' vind je een ruime keuze aan gedichtjes en teksten voor op het geboortekaartje van je baby. Deze voorbeeldgedichtjes kun je gebruiken ter inspiratie voor het bedenken van een eigen gedichtje, of direct overnemen op het geboortekaartje van je baby.

Een christelijk bijpassend geboortekaartje

Heb je via onze religieuze voorbeeldgedichtjes een mooi gedicht gevonden maar heb je nog geen geboortekaartje om het gedichtje op te plaatsen? Bij Geboortekaartjes.nl vind je de grootste collectie geboortekaartjes. Met dagelijks nieuwe kaarten en bijzondere ontwerpen vind je hier altijd een passend christelijk geboortekaartje. Een religieus gedichtje op een christelijk geboortekaartje maakt de aankondigen van de geboorte van jouw baby helemaal compleet!

Christelijke geboorte teksten en gedichtjes

Terug naar de index
 • Iets mooiers kunt U ons niet geven
  Dan dit pasgeboren kind
  Dank U voor dit nieuwe leven
  Dat zo verwachtingsvol begint
 • Als niet Een Zijn vleugels wijd
  over je houdt uitgespreid!
  Een, Die elke adem telt
  toekomst schept en ruimte stelt....
 • God, die 't gras gemaakt heeft
  de bloemen in de wei
  de bomen, vruchten, vogels
  zorgt ook voor jou en mij
 • Als een vogel die zijn tere
  jongen met de vleugels dekt
  Zo houdt over mij de Here
  Zijn beschutte arm gestrekt
  Alles wendt Hij mij ten goede
  Hij is bij mij nacht en dag
  Ja, van voor ik 't licht nog zag
  ben ik veilig onder Zijn hoede
 • Gij zijt mij overal nabij
  Uw ogen waken over mij
  Van toen ik vormloos ben ontstaan
  Gij wist hoe het verder zou gaan
  Ja, in Uw boek stond reeds te lezen
  Wat eens mijn levensweg zou wezen
 • God heeft het eerste woord
  Voor wij ter wereld kwamen
  Riep Hij ons reeds bij name
  Zijn roep wordt nog gehoord
 • Een prachtkind met mooie blauwe ogen
  kijkt ons hunkerend naar liefde aan
  Het is voor de tweede keer
  dat we vol verwondering
  kijken naar een gave van onze Heer
 • Zoals jij is er maar één
  en je bent énig!
  Op de hele wereld
  is er maar één zoals jij
  En toen je af was
  en wat was je prachtig
  Lachte Hij goedkeurend en zei:
  het is goed, het is af
  en deed je geboren worden
 • Als een borduursel teer en fijn
  ontvingen wij dit kindje klein
  Stil is ons hart bij dit zo groot geschenk
  want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt
 • Twee heldere oogjes,
  een nieuw gezicht
  vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht
  Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
  dat door God aan ons is gegeven.
 • Als ik dit wonder vatten wil
  dan wordt mijn hart van eerbied stil
  Als ik jou zie zo klein en teer
  kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!
 • Gods adem heeft je aangeraakt
  en jou tot ons kind gemaakt....
 • Dit kind, dit nieuwe leven
  Door God gegeven
  En uit liefde geboren
  Is méér dan een kind:
  Een mens als nooit tevoren
 • Heer, wijs dit kindje de wegen
  waar zijn voeten veilig gaan
  Maak zijn hart ertoe genegen
  die blijmoedig in te slaan
 • Zo klein als je bent
  zo groot is het wonder van het leven
  niemand heeft je tot nu toe gekend
  alleen Hij die jou heeft gegeven
 • God, de Schepper
  begin van je leven
  niet slechts even
  maar voor altijd
 • Er ligt een droom
  in jou geborgen kind
  vanaf dat Hij jou
  heeft gevormd
 • Steeds weer laat God ons zien
  het wonder van het leven
  't begin van een nieuw mensenkind
  wordt weer heel klein geweven
 • Mag Zijn hand
  voor je zijn
  om je de weg te wijzen
  Rondom je
  om je te beschermen
  Onder je
  om je op te vangen
  Boven je
  om je te zegenen
 • Geboorte
  je lag zo veilig in de moederschoot geborgen
  je was met haar verweven, tot de dag
  waarop je vol verwondering de wereld zag:
  zo aarzelend en pril, als d'eerste lentemorgen
  o God, bescherm dit kind, dat door U werd gegeven
  aan een door mensenschuld ontwricht bestaan
  leer het, met U verweven, moedig voort te gaan
  de weg, naar 't eeuwig nieuwe leven
 • Ontvangen in geloof
  Teken van hoop
  Geboren uit liefde
 • Twee
  Tweeling
  Twee unieke mensjes
  Geschapen naar Gods beeld
 • Een kind dat zo mooi is
  zo wonderlijk klein
  dat je zo ontroert
  dat kan alleen door God gegeven zijn
 • Wij danken God voor dit nieuwe leven
  zo klein en kwetsbaar
  maar toch zo compleet
  teken van hoop
  glimlach van de Schepper
  dit wonder dat God in ons leven deed
 • Je roze huid en lichte blonde haren
  Je grappige neusje en je vingertjes als garnaaltjes zo klein
  Je kleine kinderkopje in de eerste zonneschijn
  Je blauwe oogjes waarin het helder licht gaat klaren
 • Als wij haar zo zien liggen
  Zo teer en klein
  Doen wij ons beseffen
  Dit kan alleen Gods wonder zijn
 • Klein is de mens
  Een zandkorreltje langs het strand
  Maar kostbaar genoeg
  Om als parel te mogen liggen
  In Uw eeuwig sterke Vaderhand
 • Je werd ter wereld gebracht
  heel klein, kwetsbaar en zacht
  je ademt, je huilt en leeft
  hoe groots is Hij die ons dat geeft
 • Ik heb je wonderbaarlijk toebereid
  Ik heb je in de moederschoot geweven
  En reeds voor iets van jou begon te leven
  Heb ik Mijn handen naar je uitgebreid
 • In ieder mens
  kan het opnieuw beginnen
  Zolang God kinderen
  in ons midden zendt
  Heeft Hij zich nog
  niet van ons afgewend
 • Je bent bijzonder
  Je bent een wonder
  Je bent een hele grote schat
  Je bent een wonder
  God maakte jou
  Zo bijzonder
 • Heer, houdt U dit kleine leven
  met Uw handen liefdevol omvat
  voor al het goede willen wij U danken
  Heer, kom wonen in dit kinderhart
 • Keer je gezichtje naar de zon
  voel Gods liefde om je heen
  Neem onze uitgestrekte handen
  je bent niet meer alleen
 • Kind
  teken van leven
  bron van hoop
  glimlach naar de toekomst
  kijk naar dit kind
  en dank
  huiverend van verwondering
  Gods naam
 • Gekregen van God
  een nieuw leven
  zonder verleden
  intens geluk
  nu bij ons
 • Uit onze liefde
  Uit onze dromen
  Uit Gods handen
  Ben jij gekomen
 • Door God ben je aan ons gegeven
  Hij schonk ons dit nieuwe leven
  Met Zijn hulp zullen wij je verzorgen
  niet alleen vandaag, maar ook morgen
  God zal je licht in het duister zijn
  en tot je zeggen: "Jij hoort bij Mij"
 • Zelfs hij die zegt: er is geen God
  zal moeten beamen
  Geen mensenhart, geen mensenhand
  kan zoiets wonderlijks beramen
 • Geboren uit liefde
  kostbaarder dan goud
  door God geliefd
  aan ons toevertrouwd
  een stukje hemel
  lieflijk en klein
  een wonder waarvoor
  wij dankbaar zijn
 • Een mens als jij was er niet eerder
  en zal er na jou ook nooit meer zijn
  Dat is het wonder van Gods kunstwerk
  zolang je leeft uniek te zijn
 • Jouw ontstaan
  Jouw bestaan
  Staat niet zomaar op zichzelf
  Het is een groot wonder van de Schepper
 • Kinderen zijn de gedachten van God
  Mooi, warm, liefdevol
 • Klein ben je in
  deze wereld
  als een zandkorrel
  langs het strand
  Maar God heeft jouw
  naam al geschreven
  in de palmen van
  Zijn Vaderhand
 • Lieve {naam}, wij zijn gelukkig
  nu je er bent
  en dankbaar voor
  dit grote Godsgeschenk
 • Wie noch de draad
  der schepping ziet
  in de geboorte van een kind
  verstaat noch het oeroude lied
  dat meedrijft op de wind
 • Je bent voor ons een gift van God
  Waardevol en klein
  Wij weten dat, waar je ook gaat
  Zijn hand op jou zal zijn
 • Wij mochten van U ontvangen
  dit kindje klein en teer
  Vervuld werd ons verlangen
  aan U is alle eer
 • Een nieuw leven
  klein en teer
  is toch heel bijzonder
  We beseffen ook deze keer
  het is en blijft Gods wonder
 • Ontvangen om lief te hebben
  Een kindje klein
  Geen bloed van ons bloed
  Maar van dezelfde Vader
 • Een geschenk uit Zijn hand
  aan ons gegeven
  Samen hopen wij jou
  liefde, vertrouwen, een thuis te geven
 • Kind, wij zijn gelukkig
  nu je er bent
  en dankbaar voor
  dit grote Godsgeschenk
 • Jij bent gemaakt
  om mens te zijn
  je bent geschapen
  voor licht en vrede
  om te lachen en te zingen
  om te leven in liefde
  en voor het geluk
  van je medemens
 • Een zonneke is in ons huisje gekomen
  uit ons beider dromen
  heeft de Heer het geplukt
  en zette het in bloeien
  te midden van ons geluk
 • Het wonder van een heel nieuw leven
  mochten wij voor het eerst beleven
  Woorden schieten ons tekort
  daarom enkel: Dank U, God!
 • Ieder kind dat geboren wordt
  predikt het evangelie van de liefde
 • Kinderen in deze tijd
  hebben zij nog iets te hopen?
  Als God ze ons schenkt
  houdt Hij een toekomst voor ze open
 • Een nieuw begin
  Teken van hoop
  Glimlach van de Schepper
  Geluk in ons gezin
  't Klinkt als muziek
  Reden tot vreugde
  Mens mag je zijn
  Waardevol en uniek
 • God schonk ons een kindje
  het is nu nog klein
  Dat dit kindje voor altijd
  in Zijn hand mag zijn
 • Je mocht het leven door onze liefde ontvangen
  en alleen God weet hoezeer we naar jou verlangen
  We zijn Hem dankbaar dat we jou van Hem mochten krijgen
  en over zo'n groot wonder willen we niet zwijgen
 • De Heere, Die elk leven leidt
  heeft ons op Zijn tijd
  met de kinderzegen verblijd
  Hij, de Schepper en Onderhouder
  van alle leven
  heeft ons een dochter gegeven
 • Hopend op verlangen naar
  wachten op jouw komst
  beleefden wij het wonder
  van Gods liefde door jouw komst
 • Opnieuw een geboorte beleven
  Verwonderd rondom het wiegje staan
  Dank U God voor dit nieuwe leven
  Help ons samen verder te gaan
 • Ons geluk is niet gering
  met de komst van onze tweeling
  Twee mensjes, zo teer en klein
  dat moet wel een Gods wonder zijn
 • Een nieuw leven door God ons gegeven.
  Het wonder is groot en jij zo klein.
  Een kostbaar geschenk,
  waar wij dankbaar voor zijn.
 • Negen maanden samen zijn
  dat is zo heel erg fijn
  maar toen je werd geboren
  en we je eerste geluidjes mochten horen
  mochten we allen weer getuige zijn
  van Gods schepping zo rein
  want Hij heeft gegeven
  dat jij nu mag leven
 • Ik kijk je aan en weet
  dit gaat het verstand te boven
  Hoe kan een mens geloven
  dat God geen Schepper heet?
 • Je zieltje is nu smetloos rein
  en van de lieve Heer
  Bewaar het goed en zorg ervoor
  dat het steeds heel mooi mag zijn
 • Er zijn zoveel mooie dingen in het leven
  Zoveel dingen die je verbaasd doen staan
  Maar het mooiste wat God je kan geven
  Is een nieuw leven, in de moederschoot ontstaan
 • Jouw kleine leven
  is al door Hem gezien
  vanaf het kleinste begin
  ben jij door Hem gemaakt
  wij willen zo voor jou zorgen
  dat jij ook Hem gaat zien
  en Zijn Vaderliefde
  in je hart draagt
 • Een kind, een wonder
  zo klein en zo bijzonder
  Stil is ons hart
  bij dit zo grote geschenk
  Dank aan U, God van al het leven
  dat U ons dit kindje hebt gegeven
 • God, dit kind ons toevertrouwd
  zo pril, zo krachtig, haast zuiver als goud
  onwetend van de wereld waarin het komt te staan
  help ons samen met U verder te gaan
 • Kind'ren zijn toch een gave van de Heer
  Een taak, een opdracht, moeilijk te dragen
  Maar soms zo vol geluk, dat je moet vragen:
  Wie ben ik, dat ik dat mag doen, o Heer?
 • Dank U dat U ons dit kindje hebt gegeven
  Dat U onze gebeden hebt willen verhoren
  Zodat Ruben ons toch nog mag toebehoren
  Hij is nog zo teer en klein
  Wilt U dag en nacht met hem zijn?
 • Ontvangen in geloof
  Teken van hoop
  Geboren uit liefde
  Geboren
  Jij bent er
  Je bent Jij
  Je mag er zijn
  Je bent gewenst
  Je bent een wonder
 • Weet dat de Vader je kent
  weet dat je van waarde bent
  weet dat je een parel bent
  een parel in Gods hand
 • In de moederschoot geweven,
  tot een wonder van bestaan,
  bracht God je in ons leven.
  Dankbaar noemen wij jouw naam.
 • Een kind, een kind
  een mensenkind.
  Geboren tijdens regen,
  of in zonneschijn,
  of met veel wind.
  Maar: wat maakt het uit?
  Zolang dit mensenkind
  zijn weg in de toekomst
  maar vindt.
 • Als er een kindje wordt geboren
  dan glimlacht God ons even toe
  en als je luistert kun je horen
  Hij zegt: "Wees blij met wat ik doe!"
 • Elke geboorte is een wonder
  elk kindje zo heel bijzonder
  Geef Here, dat ook dit kind
  in deze wereld Uw liefde vindt
 • Dit kind toont Zijn goedheid
  En liefde zo teer
  Wij wensen voor hem
  Dat hij volgt deze Heer
 • Al leef je nog onbewust
  en weet je nog niet van gisteren of morgen
  Toch ben je als een kostbaar pand
  reeds in Gods handen geborgen
 • Mens
  je bent geschapen
  naar het beeld
  van een God
  die liefde is
  met handen om te geven
  en twee armen juist lang genoeg
  om een ander te omhelzen
 • Dit kind zo pas geboren
  Waarom, waarvoor, waartoe?
  Wat zal het zien en horen?
  Geen mens weet wat en hoe
  Draag het Heer, elke keer steeds verder
  Valt het neer, breng het weer, o Herder
  Gij weet wel waar naartoe
 • Als ik dit wonder vatten wil
  dan wordt mijn geest van eerbied stil
  Dank U, Heer van alle leven
  voor dit kind aan ons gegeven
 • Heer, wij hebben het uit Uw hand
  Dit kind van ons, dit liefdespand
 • Geboren
  uit een vader
  en een moeder
  dit kleine kind
  hoopvol nieuw leven
  dat bij U begint
 • Kinderen
  gedachten van God
  speels ontstaan
  liefdevol geuit
  aan de ouders de eer
  om ze te ontvangen
  even speels
  even liefdevol
 • De wereld
  wordt een huis voor jou
  Het water
  is een bron voor jou
  De liefde
  maakt een mens van jou
  De toekomst
  heeft een woord voor jou
  't Was God
  die jou ten leve riep
  Wij danken Hem
  voor wat Hij schiep
 • Weet dat de Vader je kent
  Weet dat je van waarde bent
  Weet dat je een wonder bent
  een wonder uit Gods hand
 • Je bent in het verborgene geweven
  door een kunstige Meesterhand
  In vertrouwen aan ons gegeven
  versterkend onze liefdesband
 • Wonder van Schepping en nieuw leven
  Jij bent aan ons gezin gegeven
  Wij vragen wijsheid, liefde en kracht, oh Heer
  Om Simon op te voeden tot Uw eer
 • In het wiegje ligt te slapen
  een kindje, door God geschapen
  een wonder, zo groots en toch zo klein
  waar wij heel gelukkig mee zijn
 • Je bent door God aan ons gegeven,
  in liefde aan ons toevertrouwd.
  Toch zal je alleen echt kunnen leven,
  als Hij jou in Zijn handen houdt.
 • Dank U voor dit grote wonder
  Ruben is voor ons heel bijzonder
  Hij is nog zo weerloos en onwetend
  Maar het is zo groots wat hij voor ons betekent
  Omring met Uw liefde zijn bestaan
  Opdat hij met U op weg mag gaan
 • Als een heel teer scheppingswonder
  heeft God jou aan ons gegeven
  In een wereld vol van vragen
  is jouw leven bij ons begonnen
 • Mag jouw leven wezen als de zon:
  met warmte, geluk en
  liefde om je heen
 • Als ik dit wonder vatten wil
  Dan wordt mijn geest van eerbied stil
  Aanbidt het maar doorgrondt het niet
  Dat zo de liefde Gods geschiedt
 • Wij danken God de Heer
  En vragen vol vertrouwen
  Zijn zegen voor ons kindje teer
 • Je latere leven is nog slechts vermoeden
  De toekomst is nu nog geheim
  We wensen dat God je altijd zal behoeden
  Dan zorgen we voor jou zonder bezorgd te zijn
 • Jouw naam staat geschreven
  in de palm van Gods hand
  voor altijd gekend en geborgen
  Onze hartenwens ben jij
  woon in onze liefde
  als kind van het Licht
 • Uniek
  Klein
  Lief
  Heel bijzonder
  Gods wonder
 • Geschapen als een prachtig kunstwerk
  Schonk U hem in Uw wondere wijsheid
  Wij ontvingen hem in dankbare vreugde
 • Het wonder van de moederschoot
  Het wonder door God geweven
  Het wonder van jouw leven
  Dat wonder is haast te groot!
 • Zo kwetsbaar en zo klein
  weerloos in de nieuwe morgen
  Wie zal waken? Wie zal zorgen
  hoe zul je geborgen zijn....
 • Dit kind, ons kind, zo lief, zo klein, zo teer
  Mag het ook een kind van U zijn, oh Heer?
  Uw kind, dat opgroeit en Uw woord gelooft
  En levenslang U om Uw liefde looft
 • Geen leven heb je
  dan door de adem van God
 • Uit Zijn hand ontvangen
  uit Zijn hand vandaan
  in Zijn hand geschreven
  staat jouw nieuwe naam
 • In liefde ontvangen
  met vreugde verwacht
  heeft God ons diepst verlangen
  op Zijn tijd in vervulling gebracht
 • Gij hebt dit jonge leven
  Heer aan ons toevertrouwd
  Dat wij het mogen leren
  De keus die nooit berouwt
  U wilt Uw handen vouwen
  Ook om ons kindje heen
  En daarmee ons verzekeren:
  "Ik laat het nooit alleen"
 • mochten wij voor het eerst beleven
  Woorden schieten ons tekort
  daarom enkel: Dank U, God!
 • Een kind, een mensenleven
  Waarom, waarvoor, waartoe?
  Soms lang, soms kort, soms even
  Soms sterk en soms zo moe
  Als het klaagt, naar U vraagt, o Herder
  Gij draagt, ja Gij draagt het verder
  En Gij weet waar naartoe
 • Op Uw goedheid mag zij hopen
  Als een boek met een nieuw begin
  Ligt haar leven voor U open
  Schrijf er, Heer, Uw leven in
 • Mijn pril begin hebt U gezocht
  Uw liefde riep mij in het leven
  Elke minuut, elke ademtocht
  Wordt mij in gunst door U gegeven
 • Welkom, welkom in ons midden
  Welkom nieuwgeboren kind
  Hier mag jij met ons aanbidden
  God die mensen zoekt en vindt
 • Door Zijn ogen gezien
  Door Zijn handen gevormd
  Naar Zijn beeld geschapen
  In Zijn hart geborgen
 • Je bent een geschenk van God
  Een bijzonder geschenk van de Here God
  En er is niemand in de wereld precies zoals jij
  Echt waar, je bent uniek
  Want door Zijn liefdevolle hand ben jij gemaakt
  Nee, er is niemand precies zoals jij
 • Het blijft altijd een wonder
  een kind volmaakt en klein
  Gods schepping zo bijzonder
  dat er geen woorden voor zijn
 • Je kopje, roze kleurend op het frisse wit
  Van 't lakentje met geborduurde randjes
  Als kussentjes je tere en gevuiste handjes
  Je klein begin waarin toch al
  het Grote Wonder zit
 • Vandaag heeft God ons een geschenk gegeven
  het mooiste dat Hij ons ooit geven kon
  Wij ontvingen uit Gods vaderhand nieuw leven
  vandaag schijnt in ons beider hart de zon
  Een welgeschapen kindje werd geboren
  je bent nu vader, moeder, denk dat eens in
  Een nieuw geluid in ons huis te horen
  nu vormen wij werkelijk een gezin
 • Papa en mama zorgen goed voor jou
  Klein kindje, slaap maar stil
  Wij weten dat God ook altijd
  Zo voor jou zorgen wil
 • Geschapen door de Vaderhand
  Geboren om bij ons te zijn
 • Een derde kindje ontvingen wij
  stil verwonderd en weer heel blij
  Dankend de Schepper van dit leven
  die ons dit wonder opnieuw deed beleven
 • Gekregen van God
  een nieuw leven
  zonder verleden
  intens geluk nu bij ons
 • Ik zag een kuikentje
  dat bij zijn moeder zat
  onder haar vleugels
  waar het veilig zat
  tegen regen, tegen zonneschijn
  Heer, zo mag ik bij U zijn
 • Geweven in de moederschoot
  werd dit kleine kindje groot
  Dit wonder
  wat God ons toevertrouwd
  mag nu worden aanschouwd
 • Mooi is het leven
  door God ons gegeven
  kindje, lief en zoet
  lach even, dat is goed
 • Dag lieve kleine zonnestraal in ons bestaan
  Kind van het Licht
  Door jou kijkt God, de Schepper, ons aan
  Een nieuw leven, een blij bericht
 • Omringd door liefdevolle zorgen
  beveiligd als een kostbaar pand
  zo ligt hun broos bestaan geborgen
  diep in de holte van Gods hand
  Wij vragen U Here voor deze kind'ren
  die U aan ons hebt willen geven
  dat ze geluk en liefde vinden
  en dicht bij U mogen leven
 • Dit kind, ons kind, dat louter vreugde is
  Dit kind, dat als een bloem, zo jong, zo fris
  Ontwaakt, ontluikt, al zoveel blijdschap bracht
  En waar wij voor willen zorgen, dag en nacht
 • Dank U Heer voor dit nieuwe leven
  dit kind van U aan ons gegeven
  houd Gij Uw hand nu en voortaan
  zegenend over haar bestaan
 • Ze heeft iets van haar moeder
  Ook wat van haar vader
  Maar het meest toch van Hem die haar ontwierp
  Vóór alles Zijn kind
 • Zijn hand is voor je om je de weg te wijzen
  rondom je om je te beschermen
  onder je om je op te vangen
  en boven je om je te zegenen
 • Dank U, Heer
  U liet ons weer
  Het wonder beleven
  Ons werd een dochtertje
  en zusje gegeven
 • De Schepper van het nieuwe leven
  blijft hecht verbonden met Zijn kind
  als Vader wil Hij toekomst geven
  een liefdesband die harten bindt
  Zoals Hij sprak er was licht
  heeft Hij Zijn fraai ontwerp geweven
  met goddelijke kracht gericht
  op vrede en een eeuwig leven
 • Een wonder, dit kindje
  Geschenk uit Zijn hand
  't Maakt stil onze harten
  't Gaat boven ons verstand

Bekijk onze nieuwste ontwerpen

Geboortekaartje met blauwe watercolor en naam in goudfolie
Geboortekaart bordeauxrood met sterren en foliedruk goud
Raambord broertje met grote zus silhouet kraft
Geboortekaartje Timo - Eigen foto met label
Geboortekaartje goudfolie met blauw waterverfhart en hartjes
Voetjes geboortekaart sterren blauw
Geboortekaart stoere tijger met blauw en goudfolie
Hektor